BHV OPLEIDING

Deelnemers ontvangen vooraf een (NIBHV) lesboek en het lesplan wordt periodiek actueel gehouden aan de geldende wet en regelgeving. Inschrijven? Neem contact met ons op.

De BHV (BedrijfsHulpVerlening) opleiding is een tweedaagse cursus die bestaat uit een theorie gedeelte die wordt afgewisseld met praktijk gerichte onderdelen en opdrachten. Een dag staat in het teken van Brand, Communicatie en Ontruiming (BCO) en de andere dag gaat over Spoedeisende Eerste Hulp (SEH) en Niet Spoedeisende Eerste Hulp (NEH).

AANTAL DEELNEMERS:
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

VRIJSTELLING SEH NEH:
Deze vrijstelling kan volgens de vrijstellingsregeling van het NIBHV worden aangevraagd. Wij verzoeken u dan, bij aanmelding, een kopie van het geldige EHBO diploma toe te voegen.

BHV HERHALING

Ieder jaar maken wij een nieuw lesplan. Hiermee proberen wij om uw BHV-ers praktijk gericht gemotiveerd te houden, zodat zij zelf moeten nadenken, zelf besluiten nemen en de nodigde acties veilig in het bedrijf kunnen uitvoeren.

De BHV herhaling is een jaarlijks vervolg op de BHV opleiding. Deze eendaagse BHV cursus bestaat uit 4 uur SEH - NEH en 4 uur BCO. Ook hier worden iedere keer weer op vernieuwende wijze theorie en pratijk met elkaar afgewisseld.

AANTAL DEELNEMERS:

Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers.

VRIJSTELLING SEH NEH:

Deze vrijstelling kan volgens de vrijstellingsregeling van het NIBHV worden aangevraagd. Wij verzoeken u dan, bij aanmelding, een kopie van het geldige EHBO diploma toe te voegen.